f Pro Air Clean Ecologic ~ LABORATOR

Laborator pentru determinări analitice

Competenţele laboratorului PRO AIR CLEAN ECOLOGIC
Competenţa laboratorului de a efectua anumite încercări este susţinută de certificatul de acreditare LI 1004/22.10.2013 eliberat de Asociaţia de Acreditare din România RENAR. Incercările acreditate sunt cele din Anexa.

Laboratorul efectuează analize pe diverse matrici(ape,sol,nămol) şi deşeuri(eluate). Nivelul tehnic este deosebit, respectându-se cerinţele sistemului de management aplicat. Intrumentaţia analitică este performantă, etalonată şi verificată metrologic si se regăseşte în:
Laborator Volumetrie-Gravimetrie
 • cuptor de calcinare
 • etuvă termoreglabilă
 • baie de apă
 • baie de nisip
 • nişă de laborator
 • agitator magnetic cu plită de încălzire
 • aparat de distilare apă
 • balanţă analitică, Kern, ABJ


Laborator de Analiză Instrumentală
 • spectrofotometru absorbţie moleculară in UV-VIS, SPECORD 250, Analitik Jena
 • spectrofotometru absorbţie atomică cu sursă continuă pentru analiză în flacară şi cuptor de grafit, contraAA700, Analitik Jena
 • analizor azot total/carbon organic total, MULTI NC, Analitik Jena
 • calorimetru IKA C4000
 • analizor multiparametru CONSORT
 • gaz cromatograf cuplat cu spectometru de masă BRUKER


Analize pentru clienţi
Pentru analize contra-cost, clienţii vor apela la departamentul comercial pentru oferta personalizată sau departamentului tehnic pentru detalii şi competenţe.

PERSOANE DE CONTACT:
Compartiment Comercial: Laborator pentru determinari analitice: